31 жовтня і 1 листопада 2011 року о 9-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

Засідання 31 жовтня
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Прізвище, ім’я, по батькові – Синяченко Поліна Олегівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і внутрішньої медицини стоматологічного факультету Донецького національного медичного університету імені М.Горького МОЗ України.
Назва дисертації – «Ураження ендокарда і клапанів серця при системному червоному вовчаку: діагностика та морфологічні прояви (клініко-морфологічне дослідження)».
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і внутрішньої медицини стоматологічного факультету (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Гнилорибов А.М., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Кузьміна Г.П., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини ФІПО  (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України).

Прізвище, ім’я, по батькові – Мандрика Лілія Юріївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-ендокринолог  санаторію «Березовий гай» відділення філії товариства СКК «Миргород».
Назва дисертації – «Неалкогольний стеатогепатит у хворих на цукровий діабет 2 типу: патогенетичні механізми та оптимізація лікування із застосуванням природних та преформованих фізичних чинників курорту Миргород».
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Скрипник І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб і медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава).
Офіційний опонент – Ліневський Ю.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини ім. О.Я. Губергрица (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Драгомирецька Н.В., д.мед.н., професор, головний науковий співробітник, керівник відділу відновлювального лікування хворих з патологією органів травлення (Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації і курортології МОЗ України, м. Одеса).

Засідання 1 листопада
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Прізвище, ім’я, по батькові – Совпель Ірина Валеріївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
Назва дисертації – «Клініко-патогенетичне значення змін вентиляційної, вологовидільної, сурфактантної  систем і дифузійної здатності легень у хворих на системну склеродермію».
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Синяченко О.В., член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Гнилорибов А.М., д.мед.н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Перцева Т.О., член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри факультетської терапії і ендокринології (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України).