8 листопада 2011 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради
Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації: “Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом ІІ типу”.
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мальцев Станіслав Валентинович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-кардіолог кардіологічного відділення міської лікарні № 2 м. Кривий Ріг МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Багрій Андрій Едуардович, д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Шелест О.М., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Крутиков С.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (ДУ «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» МОЗ України)

Захист кандидатської дисертації: «Клініко-імунологічна характеристика та методи фармакологічної корекції гіпертонічної хвороби у пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Нечипуренко Тетяна Борисівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри внутрішньої медицини №2  Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Дорофєєв А.Е., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2   (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Звягінцева Т.Д., д.мед.н., професор, завідувач кафедри гастроентерології (Харківська медична академія післядипломної освіти).
Офіційний опонент – Багрій А.Е., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).