15 березня 2012 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Захист кандидатської дисертації: «Вплив статинів на показники структури та функції лівого шлуночка у постінфарктних хворих».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Циба Микола Юрійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-кардіолог блока інтенсивної терапії кардіологічного відділення центральної міської клінічної лікарні № 1 м. Донецька МОЗ України.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.

Науковий керівник – Багрій Андрій Едуардович, д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, МОЗ України).

Офіційний опонент – Туровська Т.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).

Офіційний опонент Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією та ЛФК (Луганський державний медичний університет МОЗ України).

2. Захист кандидатської дисертації: «Особливості структури та функції лівого шлуночка серця у хворих на артеріальну гіпертензію з різним ступенем ниркової дисфункції та можливості їх корекції».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Шакір Іссам.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.

Науковий керівник – Дядик О.І., ЗДНТ України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини факультету інтернатури та післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Коломієць В.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Коваль О.А., д.мед.н., професор, професор кафедри госпітальної терапії № 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України)