20 квітня 2012 року об 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист кандидатської дисертації: «Гемодинаміка, ендотеліальна функція і оксидативний статус та їх медикаментозна корекція у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мирний Дмитро Петрович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Науковий керівник – Фуштей І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України).

Офіційний опонент – Коломієць В.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2 (Донецький національний медичний університет ім.. М. Горького МОЗ України).

Офіційний опонент – Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією та ЛФК (Луганський державний медичний університет МОЗ України).

 

2. Захист кандидатської дисертації: «Ендотеліальні та пружно еластичні властивості артеріальних судин, діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу і їх медикаментозна корекція».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Перекрест Юлія Олександрівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-терапевт терапевтичного відділення ТОВ «ВітаЦентр» м. Запоріжжя.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.

Науковий керівник – Фуштей І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України).

Офіційний опонент – Кошля В.І., д.мед.н., професор, ЗДНТУ, завідувач кафедри сімейної медицини з курсами дерматовенерології і психіатрії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України).

Офіційний опонент – Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією та ЛФК (Луганський державний медичний університет МОЗ України).