31 травня 2012 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Захист докторської дисертації: «Гіпертонічна хвороба, асоційована з інсулінорезистентністю: обґрунтування тактичних підходів до медикаментозної терапії».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Нальотова Олена Миколаївна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри загальної практики, сімейної медицини ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий консультант – д.мед.н., професор, академік НАМН України Гринь Владислав Костянтинович, завідувач кафедри загальної практики, сімейної медицини ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Багрій А.Е., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Яблучанський М.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, МОНМС України).
Офіційний опонент –  Березін О.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішніх хвороб №2 (Запорізький державний медичний університет, МОЗ України).

2. Захист кандидатської дисертації: «Вплив триметазидину на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічної етіології».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Адарічев Валерій Валерійович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Ватутін М.Т., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Шелест О.М., д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Василенко А.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини ФІПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України).