22 вересня 2012 року об 11-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації: «Вплив мілдронату на морфо-функціональний стан кардіо-респіраторної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічної етіології».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гончаров Олексій Миколайович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, ЗДНТ України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Ватутін М.Т., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет
ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Яблучанський М.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України)


Захист кандидатської дисертації: «Застосування інтервальної нормобаричної гіпокситерапії в комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію і хронічне обструктивне захворювання легенів».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Контовський Євген Анатолійович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, ЗДНТ України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Ватутін М.Т., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Пасієшвілі Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Харківський державний медичний університет МОЗ України)