1 листопада 2012 року об 11-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Захист кандидатської дисертації: «Фактори ангіогенезу та ендотеліальна дисфункція при ішемічній хворобі серця у онкологічних хворих та методи їх медикаментозної корекції».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Голобородько Олександр Олександрович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри онкології Запорізького державного медичного університету МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Кошля В.І., ЗДНТ України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України)
Офіційний опонент – Шелест О.М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної алергології та імунології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Василенко А.М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини ФІПО (ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України)


Захист кандидатської дисертації: «Вплив різних режимів антигіпертензивної терапії на особливості клініки, перебігу і лікування артеріальної гіпертензії у хворих на IgA нефропатію і гіпертонічну хворобу».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Суліман Юрій Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького  
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Мухін І.В., д.мед.н., доцент, професор кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Коломієць В.В. д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Семидоцька Ж.Д., д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 (Харківський національний медичний університет МОЗ України)