13 листопада 2012 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист докторської дисертації: «Патогенетична значущість, клінічна оцінка, медикаментозна корекція сольової реактивності у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бобришев Костянтин Анатолійович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 Донецького національного медичного університету імені М. Горького
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Офіційний опонент – Амосова К. М., доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України)
Офіційний опонент – Ватутін М. Т., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Свіщенко Є. П., доктор медичних наук, професор, керівник відділу гіпертонічної хвороби (ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України»)


Захист кандидатської дисертації: «Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму в поєднанні з метаболічним синдромом з урахуванням основних патогенетичних шляхів їх виникнення».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мигович Віра Василівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології  ім. академіка НАМН України Нейка Є.М. ДВНЗУ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Яцишин Р.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології  ім. академіка НАМН України Нейка Є.М. ДВНЗУ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України
Офіційний опонент – Синяченко О.В., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, ЗДНТУ, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики - сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Пасієшвілі Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України)