22 січня 2013 року об 11-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Захист кандидатської дисертації: «Порушення дифузійної здатності легень і їх корекція у хворих на  хронічну серцеву недостатність при дилатаційній кардіоміопатії».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Дубовик Ганна Володимирівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Наукові керівники – Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, ЗДНТ України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України); Бахтєєва Т.Д., д.мед.н., професор кафедри клінічної фармакології, клінічної фармації і фармакотерапії (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Шелест О.М., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної алергології та імунології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією та ЛФК (ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України)