27 червня 2013 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації: «Оптимізація алгоритмів діагностики та лікування залізодефіцитної, змішаної та анемії хронічного захворювання у хворих на ревматоїдний артрит».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Смирнова Ганна Сергіївна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 1 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Ватутін М.Т., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Пасієшвілі Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Василенко А.М., д.мед.н., професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).