8 та 9 жовтня 2013 року о 9-00 відбудуться чергові засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті
ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 8 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

Захист кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування постінфарктного кардіосклерозу хворих з ожирінням і артеріальною гіпертензією»
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Капранова Юлія Сергіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини з профпатологією ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.05
Науковий керівник – Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією (ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України).
Офіційний опонент – Багрій А.Е., д.мед.н., професор кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики та сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Хомазюк Т.А., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).


Захист кандидатської дисертації: «Порушення структури і функції лівого шлуночка та їх корекція карведілолом у хворих похилого віку з хронічною ішемічною хворобою серця»
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Багрій Катерина Андріївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини ФІПО Донецького Національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.05
Науковий керівник – Дядик О. І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, МОЗ України)
Офіційний опонент – Долженко М. М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри кардіології і функціональної діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, МОЗ України)
Офіційний опонент – Коваль О. А., д.мед.н., професор, професор кафедри госпітальної терапії № 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 9 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

Захист кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація лікування хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю»
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Лоскутов Андрій Леонідович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.05
Науковий керівник – Іванова Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (ДЗ «Луганський державний медичний університет МОЗ України»).
Офіційний опонент – Коломієць В.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внітрішньої медицини №2 (Донецький національний медичний університет ім.. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Зайков С.В., д.мед.н., професор, професор кафедри фтизіатрії, клінічної імунології та алергології (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України).