31 жовтня і 1 листопада 2013 року о 9-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 31 ЖОВТНЯ

Захист кандидатської дисертації: «Особливості перебігу синдрому подразненого кишечнику у хворих на токсичні форми зобу та методи лікування»
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Москалюк Інна Ігорівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.05
Науковий керівник – Федів О.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Буковинський державний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Дорофєєв А.Е., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Паньків В.І., д.мед.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України).


Захист кандидатської дисертації: «Оптимізація лікування хронічного некалькульозного холециститу в сполученні з функціональними закрепами на тлі атеросклерозу черевної аорти та її гілок»
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Воронін Климентій Олександрович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини ім. О. Я. Губергріца Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.05
Науковий керівник – Губергріц Н. Б., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини ім. О. Я. Губергріца (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Христич Т. М., д.мед.н., професор, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології (Буковинський державний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Щербиніна М. Б., д.мед.н., професор, керівник відділу гастроентерології (Дніпропетровський медико-хірургічний центр ім. М.І. Пирогова).ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1 ЛИСТОПАДА

Захист кандидатської дисертації: «Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на геометрію і діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію, коморбідну з ішемічною хворобою серця»
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Башкірцев Олексій Вадимович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник головного лікаря з медичної частини Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.05
Науковий керівник –  Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, ЗДНТ України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Кошля В.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини з курсами дерматовенерології і психіатрії (ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).
Офіційний опонент – Яблучанський М.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).