18 і 19 червня 2014 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 18 ЧЕРВНЯ
Захист кандидатської дисертації: «Особенности нарушений реологических свойств крови и эндотелиальной функции сосудов на ранних этапах формирования артериальной гипертензии и оптимизация лечения».
Прізвище, ім¢я, по батькові здобувача – Гавриляк Валентина Геннадіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – начальник лікарні з поліклінікою м. Донецьк ВМЗ ГУМВС України в Донецькій області.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія
Науковий керівник –  Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, ЗДНТ України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Дзяк Г.В., д.мед.н., академік НАМН України, завідувач кафедри госпітальної терапії №2 (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України).
Офіційний опонент – Яблучанський М.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).

Захист кандидатської дисертації: «Артеріальна гіпертензія у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: клініко-функціональні особливості і можливості інтервальної нормобаричної гіпокситерапії».
Прізвище, ім¢я, по батькові здобувача – Іванченко Юлія Олександрівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби
Науковий керівник –  Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, ЗДНТ України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Шелест О.М., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Фуштей І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).


 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 19 ЧЕРВНЯ

Захист кандидатської дисертації: «Порушення обміну мелатоніну, вегетативна дисфункція та психо-соціальна дезадаптація хворих на синдром подразненого кишечнику та шляхи їх корекції».
Прізвище, ім¢я, по батькові здобувача – Кульчицька Олена Миколаївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-гастроентеролог Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02. – внутрішні хвороби
Науковий керівник –  Станіславчук М.А., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 (Вінницький національний медичний університет ім. М. І.Пирогова МОЗ України).
Офіційний опонент – Ліневський Ю.В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини ім. А.Я. Губергріц (Донецький національний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Пасішвілі Л.М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України).

Захист кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичне значення ремоделювання артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу з нефропатією в поєднанні з ішемічною хворобою серця та медикаментозна корекція».
Прізвище, ім¢я, по батькові здобувача – Кулініч Ігор Анатолійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії КУ «Центральна лікарня Орджонікідзевського району» м. Запоріжжя МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія
Науковий керівник –  Фуштей І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).
Офіційний опонент – Шелест О.М., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Василенко А.М., д.мед.н., професор, професор кафедри терапії, кардіології і сімейної медицини (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України).