5 і 6 листопада 2010 року о 10-00 відбудуться чергові засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала університетської клініки).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 5 ЛИСТОПАДА

1. Захист кандидатської дисертації: «Клінічно-патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Телекі Яна Михайлівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри внутрішньої медицини та ендокринології Буковинського державного медичного університету МОЗ України.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Науковий керівник – Христич Т.М., д.мед.н., професор, професор кафедри сімейної медицини (Буковинський державний медичний університет МОЗ України) .

Офіційний опонент – Скрипник І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України м. Полтава).

Офіційний опонент – Пасієшвілі Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини (Харківський національний медичний університет МОЗ України).

2. Захист кандидатської дисертації: «Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту в сполученні з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Якименко Єлізавта Юріївна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – клінічний ординатор кафедри внутрішньої медицини ім. проф. О.Я. Губергріца Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби

Науковий керівник – Губергріц Наталя Борисівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини ім. проф. О.Я. Губергріца (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Христич Т.М., д.мед.н., професор, професор кафедри сімейної медицини (Буковинський державний медичний університет МОЗ України)

Офіційний опонент – Решетілов Ю.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії та гастроентерології (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 6 ЛИСТОПАДА

1. Захист кандидатської дисертації: «Особливості виникнення та лікування ерозивно-виразкових змін слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих на справжню поліцитемію в еритремічній стадії».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Петруша Олександр Олегович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший ординатор клініки гематології Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Науковий керівник – Гусєва Світлана Анатоліївна - д.мед.н., професор, професор кафедри гематології та трансфузіології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України).

Офіційний опонент – Скрипник І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти (Вищий Державний Навчальний Заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України).

Офіційний опонент – Пасієшвілі Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики − сімейної медицини (Харківський національний медичний університет МОЗ України).

 

2. Захист кандидатської дисертації: «Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової хвороби у поєднанні з цукровим діабетом».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Вахненко Андрій Вікторович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Вищого Державного Навчального Закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України м. Полтава.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Науковий керівник – Скрипник Ігор Миколайович - д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів (Вищий Державний Навчальний Заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України м. Полтава).

Офіційний опонент – Христич Т.М., д.мед.н., професор, професор кафедри сімейної медицини (Буковинський державний медичний університет МОЗ України).

Офіційний опонент – Фадєєнко Г.Д., д.мед.н., професор, замісник директора (Державна Установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої» АМН України м. Харків).