16 грудня 2010 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала університетської клініки).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист кандидатської дисертації: «Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування виразкової хвороби (пептичної виразки) шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з цукровим діабетом».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Оліник Оксана Юріївна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини та ендокринології Буковинського державного медичного університету  МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Федів О.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини та ендокринології (Буковинський державний медичний університет МОЗ України) .
Офіційний опонент – Ліневський Ю.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини ім. О.Я. Губергріца (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Катеренчук І.П., д.мед.н., професор,  завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України м. Полтава).

2. Захист кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості і оптимізація лікування хронічної фібриляції передсердь у хворих похилого віку з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Подляскіна Вікторія Едуардівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-кардіолог обласного кардіологічного диспансеру Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби
Науковий керівник – Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і внутрішньої медицини стоматологічного факультету (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Ватутін М.Т., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет
ім. М.Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією та ЛФК (Луганський державний медичний університет МОЗ України).