21 квітня 2011 року об 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист докторської дисертації: «Взаємозв’язок ішемічної хвороби серця й атеросклеротичних уражень екстракардіальних артерій: особливості клініки, патогенезу та лікування».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Анікєєва Тетяна Володимирівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Гринь В.К., академік НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Багрій А.Е., д.мед.н., професор,  професор кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Лутай М.І., д.мед.н., професор, керівник відділу  атеросклерозу та хронічної ішемічної хвороби серця (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України).
Офіційний опонент – Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією та ЛФК (Луганський державний медичний університет МОЗ України).

2. Захист кандидатської дисертації: «Роль біологічних кардіальних маркерів у прогнозуванні ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих, які перенесли інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Воробйов Антон Сергійович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Багрій А.Е., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини факультету інтернатури та післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України) .
Офіційний опонент – Туровська Т.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Коваль О.А., д.мед.н., професор,  професор кафедри госпітальної терапії №2 (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України).