20 травня 2011 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист кандидатської дисертації: «Клінічне значення варіабельності серцевого ритму, типів ортостатичних реакцій і добових профілів артеріального тиску при артеріальній гіпертензії, коморбідної з виразковою хворобою».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Томіна Олена Євгеніївна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Яблучанський Микола Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).
Офіційний опонент – Ватутін М.Т., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Пасієшвілі Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини (Харківський національний медичний університет МОЗ України).

2. Захист кандидатської дисертації: «Ефективність контролю коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії в залежності від типів ортостатичних реакцій і добових профілів систолічного та діастолічного артеріального тиску».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Солдатенко Інна Вікторівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України.
Шифр та назва спеціальності –14.01.02 – внутрішні хвороби.
Науковий керівник – Яблучанський Микола Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).
Офіційний опонент – Єрмолаєва М.В., д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики-сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Пасієшвілі Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини (Харківський державний медичний університет МОЗ України).