16 і 17 червня 2011 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

16 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ

1. Захист кандидатської дисертації: «Роль блокування ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в попередженні ремоделювання лівого шлуночка у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бабаніна Тетяна Вікторівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.

Науковий керівник – Багрій Андрій Едуардович, д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).

Офіційний опонент – Коломієць В.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).

Офіційний опонент – Рудик Ю.С., д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділом клінічної фармакології та фармакотерапії (ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»).

 

2. Захист кандидатської дисертації: «Особливості патогенезу,діагностики та лікування ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний панкреатит із надлишковою масою тіла».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Баланцова Елла Леонідівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – клінічний ординатор кафедри внутрішньої медицини ім. О. Я. Губергріца Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Науковий керівник – Губергріц Наталя Борисівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини ім. О.Я. Губергріца (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).

Офіційний опонент – Христич Т.М., д.мед.н., професор, професор кафедри сімейної медицини (Буковинський державний медичний університет МОЗ України).

Офіційний опонент – Дорофеєв А.Е., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 (Донецький національний медичний університет МОЗ України).

 

17 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ

1. Захист кандидатської дисертації: «Особливості клініки, перебігу і лікування хворих на ревматичні мітральні вади серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Смирнова Ярослава Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-кардіолог науково-навчально-лікувальної клініки «Університетська клініка» Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Науковий керівник – Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і внутрішньої медицини стоматологічного факультету (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).

Офіційний опонент – Єрмолаєва М.В., д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, загальної практики-сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України).

Офіційний опонент – Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією та ЛФК (Луганський державний медичний університет МОЗ України).

 

2. Захист кандидатської дисертації: «Застосування інтервальної нормобаричної гіпокситерапії в комплексному лікуванні хворих на мікросудинну стенокардію».

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ракітов Борис Леонідович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач відділенням невідкладної кардіології Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.

Науковий керівник – Ігнатенко Г.А., член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і внутрішньої медицини стоматологічного факультету (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).

Офіційний опонент – Ватутін М.Т., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України) .

Офіційний опонент – Колчин Ю.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з профпатологією та ЛФК (Луганський державний медичний університет МОЗ України).