4 липня 2011 року о 9-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації: «Диференційований підхід та оцінка ефективності лікування правопередсердного тріпотіння після операцій зі штучним  кровообігом».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кравченко Тетяна Володимирівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу невідкладної і відновної хірургії ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака» НАМН України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Гринь В.К., академік НАМН України, д.мед.н., професор, директор інституту (Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака» НАМН України)
Офіційний опонент – Гнилорибов А.М., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Сичов О.С., д.мед.н., професор, завідувач відділом аритмій серця (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України).