21 вересня 2011 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації: «Кондиціонуюча функція дихального апарату у хворих на ішемічну хворобу серця».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мохамед Ікбал.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Агарков Сергій Федорович, д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Кошля В.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини з курсами дерматовенерології і психіатрії (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Копиця М.П., д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу гострого інфаркту міокарда (Державна Установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої» НАМН України м. Харків)