Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Науковий відділ ДонНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Донецьк

«_22_»_______09________ 2011  № __17___

 

Про призначення рецензентів відкритих лекцій

   1.Призначити рецензентами відкритої лекції: «Переливання крові» Ксенофонтова Сергія Саввича у зв’язку з представленням до вченого звання «доцента», яка відбудеться згідно календарному плану кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб 21.10.2011 р. з 13.15  аудиторія № 1 сан.-гіг. корпусу для студентів 3-го курсу міжнародного медичного факультету професора Білозерцева О.М. і професора Василенка Л.І.

 2. Рецензентам у термін до 04.11.2011 р. надіслати до секретаріату Вченої ради рецензії на відкриту лекцію за формою №12.

Проректор з наукової роботи,

професор І.І. Зінкович