Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Науковий  відділ ДонНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Донецьк
«_15_»_______09________ 2011                                                    № ___19___

Про призначення рецензентів
відкритих лекцій


 1.Призначити рецензентами відкритої лекції: «Клініка та діагностика періодонтитів тимчасових і постійних зубів у дітей» Першина Сергія Віталійовича у зв’язку з представленням до вченого звання «доцента», яка відбудеться  згідно календарному плану кафедри стоматології дитячого віку 24.10.2011 р. з 09.45   в лекційній залі стоматологічного корпусу для студентів 4-го курсу стоматологічного та міжнародного факультетів професора Чижевського І.В., доцента Єрмакову І.Д.
 2. Рецензентам у термін до 07.11.2011 р. надіслати до секретаріату Вченої ради  рецензії на відкриту лекцію за формою №12.

Проректор з наукової роботи,
професор                                                                               І.І. Зінкович