Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Науковий відділ ДонНМУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Донецьк

«_18_»_____10__________ 2011 № _25_____

Про призначення рецензентів

відкритих лекцій

 

 1.Призначити рецензентами відкритої лекції: «Жіноча статева система. Яєчник. Оваріальний цикл» Бондаренко Надії Миколаївни у зв’язку з представленням до вченого звання «професора», яка відбудеться згідно календарному плану кафедри гістології, цитології та ембріології 18.11.2011 р. о 11.30  в аудиторії  с/г корпусу для студентів другого курсу медичного факультету №3 спеціальність «педіатрія» та «медико-профілактична» справа професора  Барінова Е.Ф. та  професора Василенко І.В.

 2. Рецензентам у термін до 02.12.2011 р. надіслати до секретаріату Вченої ради рецензії на відкриту лекцію за формою №12.

 

Проректор з наукової роботи, професор  І.І. Зінкович

 

Інформація про проведення відкритої лекції

 Відкрита лекція  д.мед.н., професора  кафедри гістології, цитології та ембріології Бондаренко Надії Миколаївни у зв’язку з представленням до вченого звання професора відбудеться згідно календарному плану кафедри гістології, цитології та ембріології 18.11.2011 р. о 11.30 -12.55 в с/г корпусу для студентів другого курсу медичного факультету №3 спеціальність «педіатрія» та «медико-профілактична» справа