Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Науковий відділ ДонНМУ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Донецьк

«10»________10_______ 2011 р. № _22___

 

Про призначення рецензентів відкритих лекцій

1.Призначити рецензентами відкритої лекції: “Пухирні дерматози” Центіла Сергія Віталійовича у зв’язку з представленням до вченого звання «доцента», яка відбудеться згідно календарному плану кафедри дерматовенерології  14.11.2011 з 9.00 в аудиторії міського шкірно-венерологічного диспансеру № 1 м.Донецька для студентів 4 курсу медичного факультету №2,  медичного факультету №3 та ММФ професора Романенка В.М.  і доцента Барінову М.Е.

 2. Рецензентам у термін до 28.11.2011 р. надіслати до секретаріату Вченої ради рецензії на відкриту лекцію за формою №12.

 

Проректор з наукової роботи, професор І.І. Зінкович

 

 Інформація про проведення відкритої лекції

 Відкрита лекція  к.мед.н., доцента  кафедри дерматовенерології  Центіла Сергія Віталійовича зв’язку з представленням до вченого звання доцента відбудеться згідно календарному плану кафедри дерматовенерології 14.11.2011 р. о 9.00 – 10.25   в аудиторії міського шкірно-венерологічного диспансеру № 1 м.Донецька для студентів 4 курсу медичного факультету №2 групи 9, 10, медичного факультету №3 група 5 пед., ММФ групи 9, 10.