Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Науковий відділ ДонНМУ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Донецьк

«_17_»_____10__________ 2011 № _24_____

 

Про призначення рецензентів відкритих лекцій

 

 1.Призначити рецензентами відкритої лекції: «Множинні переломи та поєднані ушкодження»  Черниша Володимира Юрійовича у зв’язку з представленням до вченого звання «професора», яка відбудеться згідно календарному плану кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій 17.11.2011 р. о 13.15  в аудиторії  кафедри (вул. Артема, 106, корпус навчального центру) для лікарів-курсантів циклу ПАЦ «травматологія та ортопедія» професора  Бублика Л.О.   і професора Лобанова Г.В.

 2. Рецензентам у термін до 01.12.2011 р. надіслати до секретаріату Вченої ради рецензії на відкриту лекцію за формою №12.

Проректор з наукової роботи, професор І.І. Зінкович

 

Інформація про проведення відкритої лекції

  Відкрита лекція  д.мед.н., професора  кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Черниша Володимира Юрійовича у зв’язку з представленням до вченого звання професора відбудеться згідно календарному плану кафедри травматології, ортопедії та хірургії та хірургії екстремальних ситуацій 17.11.2011 р. о 13.15,  аудиторія кафедри (вул. Артема, 106, корпус навчального центру) для лікарів-курсантів циклу ПАЦ «травматологія та ортопедія»