Відкрита лекція  к.мед.н., доцента  кафедри офтальмології ФІПО Дацко Олени Валеріївни у зв’язку з представленням до вченого звання доцента відбудеться згідно календарному плану кафедри офтальмології  ФІПО 26.12.2011 р.  11.30. - 13.00,  в аудиторії кафедри (МЛ №20 м.Донецька)   для лікарів-інтернів 2 року навчання 1 групи.


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Науковий  відділ ДонНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Донецьк
«_20_»_______12________ 2011           № ___37__

Про призначення рецензентів відкритих лекцій


    1.Призначити рецензентами відкритої лекції: «Вроджена та підліткова глаукома» Дацко Олени Валеріївни у зв’язку з представленням до вченого звання «доцента», яка відбудеться  згідно календарному плану кафедри офтальмології ФІПО 26.12.2011 р. з 11.30   в  аудиторії кафедри ( МЛ №20  м. Донецька) для лікарів–інтернів  2 року навчання 1 групи професор Сухіну Л.О. і доцента Голубова К.Е.
    2. Рецензентам у термін до 09.12.2011 р. надіслати до секретаріату Вченої ради  рецензії на відкриту лекцію за формою №12.Проректор з наукової роботи,
професор                                                                               І.І. Зінкович