Відкрита лекція  к.мед.н., доцента кафедри  внутрішньої   медицини №1 Кардашевської Лілії Іванівни у зв’язку з представленням до вченого звання доцента  відбудеться згідно календарному плану кафедри внутрішньої   медицини №1 17.01.2012 р. - 10.30.- 11.55, в аудиторії  хірургії Інституту невідкладної та відновної хірургії ім.В.К.Гусака НАМНУ для студентів 5 – го курсу  (Мед. фак.№1: групи -10,11; Мед.фак.№2: група - 11; Мед.фак. №3 (педіатрична справа): група -6;  ММФ: групи -20,21,22.


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Науковий  відділ ДонНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Донецьк
«_20_»_______12________ 2011              № ___36___

Про призначення рецензентів відкритих лекцій


    1.Призначити рецензентами відкритої лекції: «Ішемічна хвороба серця» Кардашевської Лілії Іванівни  у зв’язку з представленням до вченого звання «доцента», яка відбудеться  згідно календарному плану кафедри внутрішньої   медицини №1 17.01.2012 р. з 10.30   в  аудиторії хірургії Інституту невідкладної та відновної хірургії ім.В.К.Гусака НАМНУ для студентів 5 – го курсу медичних факультетів та ММФ   професора Ватутіна М.Т. і  професора Калінкіну Н.В.
    2. Рецензентам у термін до 31.01.2012 р. надіслати до секретаріату Вченої ради  рецензії на відкриту лекцію за формою №12.Проректор з наукової роботи,
професор      І.І. Зінкович