Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького
Вчена рада медичного університету

Повідомлення
про засідання Вченої ради

    
    « 28 » листопада 2012 року о 14 годині в ВПЗ відбудеться чергове засідання  Вченої ради ДонНМУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.    Святкові поздоровлення  та нагородження.
2.    Нагородження лауреатів премії імені академіка НАМН України В.М.Казакова  Донецького національного медичного університету ім.М.Горького
3.    Обрання на вакантні посади
4.    Представлення до вченого звання
5.    Про підсумки сертифікаційного аудиту.


Голова Вченої ради, чл.-кор.
НАМН України, професор                                                      Ю.В. Думанський