Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Науковий  відділ ДонНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Донецьк
«_17_»___12____________ 2012  р                                                 № __17____

Про призначення рецензентів
відкритих лекцій


    1. Призначити рецензентами відкритої лекції «Санітарна освіта та гігієнічне навчання – складові первинної профілактики стоматологічних захворювань»  Зінкович Ірини Ігорівни у зв’язку з представленням до вченого звання «доцента», яка відбудеться  згідно календарному плану кафедри пропедевтичної стоматології 16.01.2013 р. з 13.15-14.40 в аудиторії  1 с/г  для студентів 3 курсу стоматологічного факультету та стоматологічного відділення ММФ професора Удода О.А. і доцента Гонтар О.О.
    2. Рецензентам у термін до 30.01.2013 р. надіслати до секретаріату Вченої ради  рецензії на відкриту лекцію за формою №12.Проректор з наукової роботи,
професор                                                                                     І.І. Зінкович