В аудитори 3М в 14.00 состоится рабочее совещание с «учебными» доцентами :

30.01.2013 г. – кафедр медико-биологического и гигиенического профиля;
31.01.2013 г. – клинических кафедр.

Повестка дня :
1.    Информация об оформлении учебной документации на кафедрах.

2.    О подготовке к проверке университета группой мониторинга МЗ Украины.

3.    Об итогах семестрового контроля и задачах на весенний семестр
     2012-2013 уч.года.

4.  О методическом обеспечении кафедр университета.


Список кафедр


  

30.01.2013
№ з/п Кафедра зав.кафедри
1 Анатомії людини проф.Кір`кулов Г.С.
2 Гістології,цитології і ембріології проф.Барінов Е.Ф.
3 Іноземних і латинскої мов доц.Пузік А.А.
4 Інфекційних хвороб і епідеміології проф.Зайцев І.А.
  курс епідеміології  
5 Медичної біології доц.Степанова М.Г.
6 Медичної біофізики, медінформатики і біостатистики проф.Лях Ю.Е.
7 Мікробіології,вірусології і імунології доц.Жадинський М.В.
8 Оперативної хірургії і топ.анатомії проф.Антіпов М.В.
9 Патоморфології проф.Василенко І.В.
10 Патологічної фізіології проф.Єльський В.М.
11 Соціальної медицини,ООЗ і історії медицини проф.Агарков В.І.
12 Української і російської мов проф.Калінкін В.М.
13 Управління і економіки фармації д.фарм.н.Хоменко В.М
14 Фармакогнозії,технології ліків і фармацевтичної ботаніки к.фарм.н. Донченко Н.В.
15 Фармакології проф.Талалаєнко О.М.
16 Фізвиховання і здоров`я доц.Добровольська Н.О.
17 Фізіології проф.Казаков В.М.
18 Філософії і соціально-гуманітарних дисциплін проф.Александровська В.М.
19 Хіміїї д.х.н.Матвієнко А.Г.
31.01.2013
№ з/п Кафедра зав.кафедри
1 Акушерства і гінекології №1 д.м.н.Чурилов А.В.
2 Акушерства і гінекології №2 проф.Астахов В.М.
3 Клінічної лабораторної діагностики  
4 Анестезіології і інтенсивної терапії д.м.н.Хрипаченко І.А.
5   проф.Губергриц Н.Б.
6 Внутрішньої медицини №1 проф.Ватутін М.Т.
7 Внутрішньої медицини №2 Проф.Дорофеєв А.Е.
8 Дерматовенерології проф.Айзятулов Р.Ф.
9 Дитячої хірургії, анестезіології і інтенсивної терапії Проф.Журило І.П.
10 Загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного ф-ту проф.Борота О.В.
11 Загальної хірургії проф.Іващенко В.В.
12 Інфекційних хвороб і епідеміології проф.Зайцев І.А.
13 Клінічної імунології, алергології і ендокрінології проф.Прилуцький О.С.
14 Клінічної фармакології, клінічної фармації і фармакотерапії проф.Нальотов С.В.
15 Нейрохірургії д.м.н.Кардаш А.М.
16 Неврології і медичної генетики д.м.н. Статінова О.А.
17 Онкології проф.Бондарь Г.В.
18 Ортопедичної стоматології проф.Кльомін В.А.
19 Отоларингології проф.Селезньов К.Г.
20 Офтальмології Проф.Павлюченко К.П.
21 Педіатрії №1 проф.Прохоров Є.П.
22 Педіатрії №2 Чуриліна А.В.
23 Педіатрії і дитячих інфекцій проф.Буряк В.М.
24 Пропедевтики педіатрії проф.Юліш Є.І.
25 Пропедевтики внутрішньої медицини, загальної практики-сімейної медицини проф.Синяченко О.В.
26 Пропедевтичної і внутрішньої медицини проф.Ігнатенко Г.А.
27 Пропедевтичної стоматології д.м.н.Удод О.А.
28 Професійних хвороб і радіаційної медицини поф.Бондаренко Г.О.
29 Психіатрії,медичної психології і наркології проф.Абрамов В.А.
30 Психіатрії і медичної психології ФІПО проф.Бабюк І.О.
31 Радіології проф.Вакуленко І.П.
32 Стоматології дитячого віку проф.Чижевський І.В.
33 Стоматології дитячого віку ФІПО Доц. Музичіна Г.А.
34 Судової медицини і медичного законодавства проф.Герасименко О.І.
35 Терапевтичної стоматології проф.Педорець О.П.
36 Травматології,ортопедії і хірургії екстремальних умов проф.Клімовицький В.Г.
37 Урології д.м.н.Шамраєв В.М.
38 Фізреабілітації,фізіотерапії,спортивної медицини проф.Сокрут В.М.
39 Нетрадиційної медицини  
40 Фтизіатрії і пульмонології доц.Лепшина С.М.
41 Хірургії і ендоскопії проф.Кондратенко П.Г.
42 Хірургії ім.Богославського проф.Міміношвілі О.І.
43 Хірургії ім.Овнатаняна проф.Колкін Я.Г.
44 Хірургічних хвороб ФІПО №2 проф.Антонюк С.М.
45 Хірургічної стоматології проф.Матрос-Таранець І.М.