Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Науковий  відділ ДонНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Донецьк
«_25_»_______01________ 2013 р.                                                 № ___20___

Про призначення рецензентів
відкритих лекцій


1.Призначити рецензентами відкритої лекції: «Синдром холестазу. Обтураційна жовтяниця» Смирнова Миколи Леонідовича у зв’язку з представленням до вченого звання «доцента», яка відбудеться  згідно календарному плану кафедри хірургії та ендоскопії     05.02.2013 р. о 9.30  в аудиторії ЦМКЛ №16  для студентів 6 курсу медичного факультету професора Кондратенка П.Г.  доцента Мумрова Є. О.
    2. Рецензентам у термін до 19.02.2013 р. надіслати до секретаріату Вченої ради  рецензії на відкриту лекцію за формою №12.Проректор з наукової роботи,
професор                                                                               І.І. Зінкович