Шановні друзі!

Громадська організація «Південна фундація медицини»  пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу у журналі під назвою «Південноукраїнський медичний науковий журнал».

Найважливішим завданням журналу вважається розміщення результатів досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), студентів, практикуючих лікарів. Видання має тематичну спрямованість в межах усіх медичних та фармацевтичних наукових спеціальностей.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання: КВ №19535-9335Р від 26.11.2012 р.

Наукові праці, опубліковані в журналі, враховуються МОНмолодьспорту України як друкована праця та апробація результатів дисертаційної роботи.

Статті студентів у науковому журналі публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.
Умови публікації у журналі:
1. Оформити статтю згідно вказаних вимог.
2. Заповнити відомості про автора.
3. Надіслати до 15 березня 2013 року рукопис статі в електронному виді на наступну адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
4. Сплатити публікаційний внесок та надіслати підтвердження сплати.
5. Розсилка журналу відбудеться 25 квітня 2013 року.

Реквізити для сплати публікаційного внеску:
Розмір внеску – 12 гривень за кожну повну сторінку статті.
Банк одержувача: ПАТ "УкрСиббанк"
МФО банка одержувача: 351005
Поточний рахунок одержувача: 26209306330100
ОКПО: 2704411107
П.І.Б. одержувача: Василенко Наталія Володимирівна
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Василенко Н.В. від ПІБ  автора публікації.

Вимоги щодо змісту наукової статті:
1. Високий науковий рівень.
2.Приймаються раніше не опубліковані наукові статті. Більш детальніше на сайті Громадської організації «Південна фундація медицини».

Вимоги щодо оформлення наукової статті:
1. Стаття повинна бути написана українською, англійською чи російською мовою.
2. Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури. Більш детальніше на сайті Громадської організації «Південна фундація медицини».

Зразок оформлення наукової статті:
Більш детальніше на сайті: Громадської організації «Південна фундація медицини».
__________________
Контактна  інформація
Громадська організація «Південна фундація медицини»
65001, Одеса 1, а/с 307
+38 066 555 39 74

Вимоги щодо змісту наукової статті:
1. Високий науковий рівень.
2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.
3. У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:
•    постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•    аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
•    формулювання цілей статті (постановка завдання);
•    виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•    висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Вимоги щодо оформлення наукової статті:
1. Стаття повинна бути написана українською, російською чи англійською мовою.
2. Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури.
3. Сторінки не нумеруються.
4. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; усі поля – 20 мм.
5. У статті не повинно бути переносу слів та макросів.
6. Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, рисунки) у тексті статті позначають скороченням «Рис.». Рисунки розташовують у тексті статті, після посилання на них.
7. Перелік використаних джерел (тільки тих, на які є посилання у тексті) оформлюється загальним списком наприкінці статті під заголовком «Література» і складається відповідно до черговості посилань за текстом.
•    Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.
•    Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
•    Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
8. Назва файлу має відповідати імені та прізвищу автора (наприклад: Дац Р.І.doc).