Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького
Вчена рада медичного університету

Повідомлення
про засідання Вченої ради

     «22» березня 2013 року о 14 годині в ВПЗ відбудеться чергове засідання  Вченої ради ДонНМУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.    Обрання на вакантні посади.
2.     Представлення до вченого звання.
3.    Про  науково-дослідницьку роботу колективу університету у 2012 році  та перспективи розвитку.
4.    Оголошення.

Голова Вченої ради, чл.-кор.
НАМН України, професор                                                      Ю.В. Думанський