В фонд библиотеки поступил автореферат диссертации Гусєв Вячеслав Михайлович. Рання діагностика та профілактика порушень у системі мати – плацента-плід у вагітних, які хворіли на сифіліс : спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія».

Защита диссертации состоится 26 июня. Полный текст автореферата доступен по ссылке.