Капранова Ю.С. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування постінфарктного кардіосклерозу хворих з ожирінням і артеріальною гіпертензією: спец. 14.01.11 "Кардіологія" : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. http://f-bit.ru/223740 


Багрій К.А. Порушення структури та функції лівого шлуночка та їх корекція карведілолом у хворих похилого віку з хронічною ішемічною хворобою серця: спец. 14.01.11 "Кардіологія" : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. http://f-bit.ru/223743


Ознакомиться с диссертациями и авторефератами можно на абонементе научного отдела библиотеки. 
Электронный вариант авторефератов доступен по ссылкам.