ПЕТРЕНКО Оксана Василівна. ПОСТТРАВМАТИЧНІ ДЕФЕКТИ ДОПОМІЖНОГО АПАРАТУ ОКА (АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ ПОРУШЕННЯ, КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ): спец. 14.01.18 "офтальмологія' автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Cкачать

АБДУЛА АБДУЛСАТАР МУХАММАД ДЖАМШИТ. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ АКОМОДАЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ПЕРВИННУ ВІДКРИТОКУТОВУ ГЛАУКОМУ, З ПРЕСБІОПІЄЮ ТА РІЗНОМАНІТНИМИ ВИДАМИ КЛІНІЧНОЇ РЕФРАКЦІЇ:  спец: 14.01.18 – офтальмологія автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Скачать