Всіх зацікавлених інформуємо, що з 28 по 30 січня 2014 року проводиться Десята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціум. Наука. Культура». Матеріали приймаються до 27 січня 2014року. Інформаційний листок у вкладеному файлі. Докладніша інформація на сайті www.intkonf.org
З повагою, оргкомітет.

Також, інформуємо Вас, що продовжується прийом статей до публікації у другому випуску наукового журналу «Науковий огляд». Запрошуємо до участі. Журнал включено до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування» («РІНЦ SCIENCE INDEX»). Ліцензійний договір № 630-10/2013.

Матеріали приймаються до 28 лютого 2014 року.

Інформація щодо вимог у вкладенні та на сайті за посиланням http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/about/submissions#onlineSubmissions

Інформація про журнал http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/index

З повагою, редакційна колегія.