Практичні заняття та підсумкові модульні контролі
27, 28, 29 та 30 травня відміняються
та переносяться на наступний час