Шановні колеги!
Пропонуємо Вам опублікувати свою наукову статтю у випуску: № 7 (10) липень 2014 р.
Журнал висвітлює нові наукові погляди з кожної галузі науки.
Редакція наукового журналу пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті за різними науковими напрямами.
Статті студентів публікуються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.

°    термін прийому матеріалів до 30 червня.
°    розсилка друкованих примірників до 31 липня.
°    Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах даних: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible.
°    Журнал розміщується на сайті бібліотек: КиберЛенинка, eLIBRARY
°    Журнал до переліку наукових фахових видань України, не входить.
°    Усі автори які публікувалися раніше, отримують знижку 20%.