Міністерство охорони здоровя  україни

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕНСТРИНСТВА

 

Всеукраїнська науково-практична конференція

 

«ВИЩА ОСВІТА В МЕДСЕСТРИНСТВІ:

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

10-11 листопада 2011року

м. Житомир

 

Інформаційне повідомлення

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ !

У відповідності до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і Президентом НАМН України «Реєстром конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводяться у 2011 році», запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», яка відбудеться 10-11 листопада 2011 року у м. Житомир в приміщені Житомирського інституту медсестринства (адреса: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 46/15, другий поверх, конгрес-центр).

Проїзд: від автовокзалу та залізничного вокзалу тролейбусом № 1 до зупинки "Житомирський державний університет імені Івана Франка".

 

 ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ ОБГОВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

 · Актуальні питання розвитку медичної освіти в Україні.

· Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти.

· Мідпредметні та інтегровані зв’язки.

· Особливості виховання молоді у вищих медичних та педагогічних навчальних закладах.

·  Досвід удосконалення післядипломної підготовки медичних сестер.

· Інформаційні технології у медсестринстві.

· Новітні підходи до створення якісно нового рівня надання медсесринської допомоги.

· Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку медсестринства і охорони здоровя.

· Здоровя населення та його перспективи.

· Економіка охорони здоровя.

· Проблеми медсестринства в медичній освіті.

· Реформування медсестринства та розвиток медсестринських процесів.

 

Заявку на участь у конференції та доповіді надсилати  до 1 жовтня 2011 р.  на електронну адресу: kyanina@bk.ru  із поміткою «Конференція Житомир».

До початку конференції планується друк матеріалів учасників конференції.

 Вимоги до оформлення статей:

Текст друкується з одного боку стандартного аркушу формату А4, поля (всі) 3 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Матеріали обовязкого повинні бути поданими на компакт-диску (CD-R, CD-RW та на електронну пошту kyanina@bk.ru) в редакторі Word 93.

 

Послідовність написання статті:

- УДК;

- НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом, у наступному рядку;

- ІНІЦІАЛИ ТА ПРІЗВИЩЕ автора (авторів) курсивом;

- повна назва УСТАНОВИ, місто, електронна адреса автора;

- ТЕКСТ статті, після якого, з пропуском одного рядка;

- ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел).

 

Адреса оргкомітету:

Житомирський інститут медсестринства, вул. В.Бердичівська, 46/15, каб.20, м. Житомир, 10008. Телефон для довідок: (380 412) 37-30-15, факс 37-30-15. E-mail:  kyanina@bk.ru.

Вартість публікації – 50 (пятдесят) грн.

Контактна особа:  Свиридюк Василь Зіновійович тел. (412) 37-29-44;

Карлінська Яніна Валеріївна тел. (096)8335127.

 

Заявка

 

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Вчений ступінь, вчене звання

 

Назва вищого навчального закладу

 

Посада

 

Адреса, телефон, Е-mаіl

 

Повна назва доповіді

 

Потреба в готелі

так

ні

·  

 

Кошти за публікацію просимо надсилати на рахунок:

№ 35423005002607

МФО 811039

Код 02011284

Банк: ГУДКУ в Житомирській обл.,

З поміткою!!! За публікацію у конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи, 2011»

 

З повагою, Оргкомітет!