Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Науковий  відділ ДонНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
М. Донецьк
«__»_______________ 2011                                                    № ______

Про призначення рецензентів
відкритих лекцій


 1.Призначити рецензентами відкритої лекції Домашенко Ольги Миколаївни  у зв’язку з представленням до вченого звання «професора», яка відбудеться  згідно календарному плану кафедри  інфекційних хвороб  та епідеміології 8.09.2011 р. з 11.00  в аудиторії кафедри інфекційних хвороб та епідеміології для студентів 5- го курсу  медичних факультетів  професора Зайцева І.А. і професора Скородумову Н.П.
 2. Рецензентам у термін до 23.09.2011 р. надіслати до секретаріату Вченої ради  рецензії на відкриту лекцію за формою №12.

Проректор з наукової роботи,
професор                                                                               І.І. Зінкович