ОГОЛОШЕННЯ

23 травня 2012 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького

(адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист кандидатських дисертацій:

 

І. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ленчук Тетяна Любомирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри радіології з курсом радіаційної медицини ДВНЗ „ Івано-Франківський національний медичний університет ” МОЗ України

Назва дисертації – „ Променева діагностика уражень кісток при множинній мієломі

Шифр та назва спеціальності – 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Рижик В.М., заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри радіології з курсом радіаційної медицини (ДВНЗ „ Івано-Франківський національний медичний університет ” МОЗ України)

Офіційний опонент – Танасічук-Гажиєва Н.В., д.мед.н., професор, професор кафедри радіології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Шкондін О.М. д.мед.н., професор, професор кафедри онкології, радіології та трансфузіології (ДЗ „ Луганський державний медичний університет ” МОЗ України)

 

ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кобець Роман Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник головного лікаря з медичної частини Комунальної лікувально-профілактичної установи „Міський онкологічний диспансер м.Горлівки”.

Назва дисертації – „ Ефективність електрозварювання тканин в хірургії раку молочної залози ”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Сєдаков І.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Шевченко А.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)

Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)

 

 

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

член-кореспондент НАМН України,

заслужений діяч науки і техніки України,

професор       Думанський Ю.В.