ОГОЛОШЕННЯ

14 вересня 2012 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист докторської дисертації:

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаХурані Іяд Фахід

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри променевої терапії, променевої діагностики та онкології Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова

Назва дисертації – „Генетичні передумови розвитку легеневих ушкоджень і шляхи їх профілактики у хворих на рак грудної залози

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

Офіційний опонент – Сєдаков І.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)

 

 

Захист кандидатської дисертації:

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бондар Олександр Вадимович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар хірург-онколог онкохірургічного відділення №4 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”

Назва дисертації – „ Паліативна хірургія метастатичного раку молочної залози ”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Сєдаков І.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Ковальов О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)

 

 

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

член-кореспондент НАМН України,

заслужений діяч науки і техніки України,

професор       Думанський Ю.В.