ОГОЛОШЕННЯ

25 жовтня 2012 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист докторської дисертації:

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Іщенко Роман Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач хірургічного відділення №7, лікар хірург-онколог Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”

Назва дисертації – „ Профілактика та лікування метастатичного ураження печінки при колоректальному раку ”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Офіційний опонент – Ковальов О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

Офіційний опонент – Колеснік О.О., д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору (ДУ „Національний інститут раку” МОЗ України)

Офіційний опонент – Фецич Т.Г., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології та радіології (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України)

 

Захист кандидатської дисертації:

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Яриніч Костянтин Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – головний лікар Комунального закладу „Кіровоградський обласний онкологічний диспансер”

Назва дисертації – „ Комбіноване лікування асцитної форми раку яєчників III – IV стадії

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Думанський Ю.В., член-кор. НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

Офіційний опонент – Воробйова Л.І., д.мед.н., професор, завідувач науково-дослідного відділення онкогінекології (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)

 

 

 

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

член-кореспондент НАМН України,

заслужений діяч науки і техніки України,

професор       Думанський Ю.В.