ОГОЛОШЕННЯ
16 листопада 2012 року о 10.00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Захист докторської дисертації:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сидюк Андрій Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач онкоторакального відділення №2 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр ” МОЗ України
Назва дисертації – „ Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в комбінованому лікуванні раку шлунка (клінічне та експериментальне дослідження) ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Офіційний опонент – Чехун В.Ф., академік НАН України, д.мед.н., професор, директор (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України)
Офіційний опонент – Старіков В.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Фецич Т.Г., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології та радіології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України)Захист кандидатської дисертації:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Помінчук Денис Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач операційним блоком, лікар хірург-онколог онкохірургічного відділення №4 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр” МОЗ України
Назва дисертації – „ Роль епідермального фактора росту та маркера апоптозу пухлини в індивідуалізації лікування хворих на ранній рак молочної залози ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Сєдаков І.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Шевченко А.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Бондаренко І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології та медичної радіології (Дніпропетровська медична академія МОЗ України)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор                                 Думанський Ю.В.