ОГОЛОШЕННЯ
07 грудня 2012 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Захист докторської дисертації:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ладур Андрій Ігорович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар хірург-онколог онкоторакального відділення №1 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр” МОЗ України
Назва дисертації – „ Поліорганна функціонально-зберігаюча і реконструктивно-відновна хірургія колоректального раку ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Офіційний опонент – Ганул В.Л., член-кор. НАН і НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин органів грудної порожнини (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)
Офіційний опонент – Шевченко А.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Коссе В.А., заслужений лікар України, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії по курсу онкології (Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини)

Захист кандидатської дисертації:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Хоменко Анатолій Васильович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач хірургічного відділення, лікар хірург-онколог Комунального закладу „Обласний клінічний онкологічний диспансер м.Дніпропетровськ”
Назва дисертації – „ Двохетапна селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні місцево-розповсюдженого раку молочної залози ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Сєдаков І.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Ковальов О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор                                 Думанський Ю.В.