ОГОЛОШЕННЯ
15 лютого 2013 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Захист кандидатських дисертацій:

І. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Борота Олександр Олександрович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри онкології і радіології факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України
Назва дисертації – „ Оптимізація комплексного лікування хворих на розповсюджений синхронний білатеральний рак молочної залози ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Думанський Ю.В., член-кор. НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)


ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Іванова Марія Дмитрівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант кафедри патоморфології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця
Назва дисертації – „ Патоморфологічні зміни тубуло-інтерстиціального компоненту нирок при первинних проліферативних гломерулонефритах ”
Шифр та назва спеціальності – 14.03.02 – патологічна анатомія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Дядик О.О., д.мед.н., професор, професор кафедри патоморфології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Гичка С.Г., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології і судової медицини (Київський медичний університет Української асоціації народної медицини)
Офіційний опонент – Туманський В.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права (Запорізький державний медичний університет МОЗ України”)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор Думанський Ю.В.