ОГОЛОШЕННЯ
23 квітня 2013 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Захист кандидатських дисертацій:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чирков Юрій Едуардович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-хірург хірургічного відділу діагностичного центру Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання МОЗ України

Назва дисертації – „Черезшкірна пункційна біопсія нирки під ультразвуковим контролем при гломерулопатіях у дітей ”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Зубов О.Д., д.мед.н., доцент, професор кафедри онкології та радіології факультету інтернатури і післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет імені М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Медведєв В.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри променевої діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України)

Офіційний опонент – Шкондін Л.О., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології, радіології та трансфузіології (ДЗ „ Луганський державний медичний університет ” МОЗ України)


ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Пацкань Ігор Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-рентгенолог відділу комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання МОЗ України

Назва дисертації – «Променева діагностика бульозної емфіземи легенів»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; тел. (062) 385-95-00)

Науковий керівник – Момот Н.В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри онкології та радіології факультету інтернатури і післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет імені М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Рижик В.М., заслужений діяч науки і техніки України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри радіології з курсом радіаційної медицини (ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет” МОЗ України)

Офіційний опонент – Шкондін О.М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри онкології, радіології та трансфузіології (ДЗ „ Луганський державний медичний університет ” МОЗ України)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор Думанський Ю.В.