ОГОЛОШЕННЯ
20 вересня 2013 року о 1000 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
(адреса: 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист кандидатських дисертацій:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Тараненко Марина Леонідівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар онколог-радіолог Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр” МОЗ України
Назва дисертації – „Паліативна променева терапія у лікуванні метастатичного ураження печінки”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; тел. (062) 385-95-00)
Науковий керівник – Семикоз Н.Г., член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри онкології і радіології факультету інтернатури та післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет імені М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Бондаренко І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології та медичної радіології (Дніпропетровська медична академія МОЗ України)ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Совпель Ігор Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри онкології Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України
Назва дисертації – „ Крупнофракційне опромінення на фоні ендолімфатичної хіміотерапії в лікуванні резектабельного раку прямої кишки дистальних локалізацій ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; тел. (062) 385-95-00)
Науковий керівник – Золотухін С.Е., д.мед.н., доцент, доцент кафедри онкології і радіології факультету інтернатури та післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет імені М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Колеснік О.О., д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору (ДУ „Національний інститут раку” МОЗ України)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор                                 Думанський Ю.В.