29 жовтня 2010 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д11.600.06 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького
(адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист кандидатської дисертації: 
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Башеєв Олександр Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар онкохірург урологічного відділення №1 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”.
Назва дисертації – „Субтотальна черевно-наданальна резекція прямої кишки
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Науковий керівник – Бондар Г.В., академік НАМН, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Колеснік О.О., д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору (ДУ „Національний інститут раку” МОЗ України)

2. Захист кандидатської дисертації:
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Халецький Ігор Валерійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар онкохірург відділення комбінованих методів лікування Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”.
Назва дисертації – „Паліативне лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Науковий керівник – Думанський Ю.В., член-кор. НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Ковальов О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)